زمان اعلام نتایج برای آزمون امدادگر امداد خودرو ( آنلاین) از تاریخ 1400/05/15 تا 1400/07/30 میباشد