نماد دولت الکترونیک
گزارش
گزیده خبرها
زمان اعلام نتایج برای 98 مرحله چهارم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان از تاریخ 1398/11/12 تا 1399/03/31 میباشد