نماد دولت الکترونیک
گزارش
گزیده خبرها
زمان اعلام نتایج برای 98 مرحله دوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان از تاریخ 1398/07/06 تا 1398/12/01 میباشد