نماد دولت الکترونیک
گزارش
گزیده خبرها
زمان اعلام نتایج برای 97 مرحله هشتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان از تاریخ 1397/12/18 تا 1398/09/27 میباشد