نماد دولت الکترونیک
گزارش
گزیده خبرها
زمان اعلام نتایج برای 97 مرحله هفتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان از تاریخ 1397/10/22 تا 1398/07/22 میباشد