نماد دولت الکترونیک
گزارش
گزیده خبرها
زمان اعلام نتایج برای 97 مرحله پنجم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان از تاریخ 1397/08/05 تا 1398/07/05 میباشد