نماد دولت الکترونیک
گزارش
گزیده خبرها
زمان اعلام نتایج برای 96 مرحله هفتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان از تاریخ 1396/10/23 تا 1397/06/23 میباشد