زمان اعلام نتایج برای مرحله دوم آزمون صنعت ساختمان 1400 از تاریخ 1400/07/06 تا 1400/08/30 میباشد