آزمون آنلاین در سال 98 تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهد شد. به زودی امکان مشاهده کارت آزمون غیرآنلاین از طریق همین صفحه فراهم خواهد شد