نماد دولت الکترونیک
گزارش
گزیده خبرها

اعلام نتیجه و دریافت کات ورود به جلسه

ثبت نام در آزمون
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 1

ردیفمرحلهشروع ثبت نامپایان ثبت نامثبت نام
هیچ رکوردی موجود نیست
 

کارت ورود به جلسه آزمون CNG
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 1


کارت ورود به جلسه آزمون
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 2
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهکارت ورود به جلسه آزمون هماهنگ
8000آزمون نیروهای مسلح 991399/03/241399/04/01دریافت کارت
80* آزمون آنلاین (هماهنگ، ادواری، تفاهم نامه و صنعت ساختمان،سربازمربیان)دریافت کارت
 
اعلام نتیجه آزمون هماهنگ
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 6
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهاعلام نتیجه
9801899 هماهنگ مرحله دوم1399/04/261399/05/06مشاهده
98037مرحله فوق العاده تهران1399/04/191399/05/01مشاهده
8000آزمون نیروهای مسلح 991399/03/241399/04/01مشاهده
9801799 هماهنگ مرحله اول1399/03/221399/04/01مشاهده
800آزمون پروژه محور1399/12/291392/10/23مشاهده
80* آزمون آنلاین (هماهنگ، ادواری، تفاهم نامه و صنعت ساختمان و سربازمربیان)مشاهده
 
اعلام نتیجه آزمون های ادواری ، صنعت و ساختمان و تفاهم نامه
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 7
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهاعلام نتیجه
9803599 مرحله اول آزمون ادواری1399/04/171399/04/25مشاهده
9802799 مرحله اول آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1399/03/221399/04/01مشاهده
9802699 مرحله اول آزمون صنعت ساختمان 1399/03/221399/04/01مشاهده
98012آزمون بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی1398/12/191398/12/30مشاهده
98008امدادگر خودرو1398/11/171398/11/30مشاهده
9414297 مرحله ششم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1397/09/021397/09/20مشاهده
9414197 مرحله ششم آزمون صنعت ساختمان1397/09/021397/09/20مشاهده